Hasır Çelik

R HASIR TİPİ
Tek yönde çalışan döşemelerde ve mesnetdonanımlarında kullanılır. Bütün R tipi hasırlarda boy çubuğu aralığı 150 mm, en çubuğu aralığı 250mm'dir

Q HASIR TİPİ
Her iki yönde de çalışan döşemelerde ve betonarme yapı elemanlarında kullanılır.
Boy ve en çubuğu aralıkları 150mm'dir.
Standart hasırlar 5.0/2.15m'dir.
Taşıması kolaydır, boy çubukları çift olabilir, en çubuğu ise daima tektir.
Özel imalat da yapılır azami boy çubuğu 8m, azami en çubuğu 2.80m'dir.
Her kesitte cm2/m.